På buss 678 i  Kairo trakasseras Faiza sexuellt, män tafsar på henne. Hon tar lagen i egna händer. Nelly blir överfallen på gatan och Seba vid en fotbollsmatch. De tre kvinnorna har fått nog och börjar var för sig ta kampen för att synliggöra problemet. Nelly blir den första någonsin i Egypten som polisanmäler ett sådant övergrepp. De tre kvinnornas öden flätas samman och möter givetvis hårt motstånd.

Filmen förebådar den arabiska revolten och lyfter till ytan ett av problemen i det egyptiska samhället. Berättandet spretar stundtals och de tekniska bristerna finns där. Inte desto mindre är detta en oerhört angelägen och viktig film som man bör se.