Avtalskraven är de samma som ställts till andra arbetsgivare. Det innebär bland annat krav om:
• Löneökningar med minst 860 kronor eller lägst 3,5 procent.
• Att jämställdhetspott på 100 kronor tillförs.
• Att lägstalönerna höjs lika mycket.
• Att begränsningar av visstidsanställningar införs i avtalen.

Utöver dessa och andra gemensamma krav har Kommunals specifika avtalskrav för var och ett av de sju avtalsområdena. Till exempel vill facket förhandla bort möjligheten att baka in rörliga ersättningar som ob och övertid i lönen inom arbetskooperativen. Rätt till ledighet vid egen 50-årsdag är ett krav som finns både inom avtalen för förskolor och skolor, för anställda som jobbar med hushållsnära tjänster, turism- och fritidsansläggningar och de anställda på kursgårdar.
  Stärkta möjligheter till heltidsarbete, oklart hur, är ett annat krav som återkommer. Liksom fria arbetskläder.

De sju olika avtalsområdena rör anställda i arbetskooperativ, förskolor, fritidshem och skolor, hushållsnära tjänster, turism- och fritidsanläggningar., personlig assistans samt anställda vid Bommersvik, Gerleborgsskolan, Rönneberga och Ängebo Folkets hus.
  I det enda avtal som KFO slutit i årets avtalsrörelse inom industriföretag och fastighetsförvaltning bland annat höll sig parterna till det så kallade märket, som blev resultatet av förhandlingarna inom industrin. Det innebär att löneökningarnas stannade på 2,6 procent.