Nära hälften av alla vårdbiträden, undersköterskor och barnskötare är visstidsanställda i Lund.
  I protest mot ojämnställda anställningsvillkor och löner håller Kommunal en manifestation på Knut Den Stores Torg i Lund på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

I Lund var 49 procent visstidsanställda i december i fjol. Deras arbetsinsats motsvarar 528 årsarbetare. De flesta av dem var timavlönade.
  – Vi blev chockade själva. Det här förekommer inte i mansdominerade yrken, säger Annika Plym Olson, Kommunal, Lund.
  Nu har Kommunal krävt att fler anställs i personalpooler och att sjukfrånvaron analyseras.
  – Frånvaron är högre i kvinnodominerade grupper. Det är många medlemmar som går på knäna. Kommer det ingen vikarie när någon är sjuk, blir de som jobbar sjuka nästa gång. Det blir en nedåtgående spiral, säger Annika Plym Olson.

Den 8 mars besöker facket också arbetsplatser för att prata om löneglappet mellan kvinnor och män. I fjol var medellönen för en renhållningsarbetare i Lund 24 640 kronor. En undersköterska i hemsjukvården hade 20 978 kronor i medellön.
  – Genomgående är lönerna lägre i kvinnodominerade yrken. Jobbar man med människor anses det mindre värt i pengar än om man jobbar med maskiner, säger Annika Plym Olson.

Hon anser att Kommunals avtalskrav på minst 100 kronor till jämställdhetspotter är viktigt.
  – Det är stora skillnader mellan grupper, men det är svårt att omfördela utrymmet lokalt. Arbetsgivaren lägger inte till extra pengar för att lyfta löner.

Mer om Kommunals protest

Manifestation på Knut Den Stores Torg i Lund kl 15-18 den 8 mars.
15.51 hålls en tyst minut för att uppmärksamma löneskillnaderna mellan kvinnor och män.