Forskarna tror att det beror på att yngre personer inte har ett fullt utvecklat immunförsvar, uppger tidningen Arbetsliv. Det finns inget som tyder på att risken för MS ökar för de som börjar med skiftarbete vid en högre ålder.

Det är sedan tidigare känt att skiftarbete ökar risken för hjärtkärlsjukdomar och cancer.