I starten av förhandlingarna med Almega Tjänsteföretagen/IDEA kräver Kommunal att lönerna ska höjas med minst 860 kronor eller minst 3,5 procent. Och att lägsta lönerna höjs med minst 860 kronor och att minst 100 kronor avsätts till en jämställdhetspott.

Facket vill också att möjligheterna att visstidsanställa ska begränsas. Tidsbegränsad anställning ska endast få ske sammanlagt 12 månader under en femårsperiod. Därefter ska anställningen bli fast. Vikariat ska dock få pågå i sammanlagt två år under en femårsperiod. Sedan ska tjänsten bli fast.
  Krav finns också på regler som stärker möjligheten att arbeta heltid. Och på att föräldrapenningstillägget ska utbetalas i 180 dagar oavsett anställningstid och anställningsform.

Avtalet med Almega Tjänsteföretagen/IDEA löper ut den 30 april. Villkoren rör 967 hästskötare och övrig personal hos travtränare, ridinstruktörer, ridlärare, höstskötare och annan personal hos ridhusföretag och banarbetare vid travbanor.

Avtalsrörelsen 2012

48 av Kommunals avtal ska förhandlas under 2012. Dit hör avtalen med Fastigo, KFS, SLA, Sveriges Skorstensfejares Riksförbund, Almega Tjänsteföretagen, Arbetsgivaralliansen, Svenska Kyrkan, KFO, Almega Tjänsteförbunden, Almega Samhallförbundet och Vårdföretagarna. Med de flesta finns flera avtal för olika yrkesgrupper.
355 000 anställda omfattas av avtalen med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta-företagen (ofta bolag med kommunal verksamhet).
Kommunal ingår i LO-samordningen och driver samma krav som tio andra LO-förbund:
· Löneökningar på minst 860 kronor per anställd och månad eller 3,5 procent.
· Jämställdhetspott, att  100 kronor per anställd avsätts till potten för grupper där genomsnittslönen är lägre än 22 400 kronor. Målet är att minska löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade grupper.
· Begränsningar av visstidsanställningar.