Webbenkäten, som finns på taplatsistyrelserummet.se, är en del av Kommunals förändringsarbete. Där får man bland annat svara på frågor om vad man tycker om slagordet ”Vi tar fajten!”, men också om hur man bäst peppar varandra inför en korpenmatch och hur man skulle bära sig åt om man ville få politikerna att bygga ett bullerplank.

Enkäten är alltså inte enbart öppen för Kommunals medlemmar, alla kan svara på frågorna och de 500 som får sitt ansikte målat i Kommunals styrelserum kommer inte bara vara kommunalare.
  – Vi ses som en sluten jätte. Vi fastnar i möten snarare än besöker arbetsplatser eller tar plats i media. Vi har en långsamhetskultur vilket gör att det tar tid att få svar på en fråga eller att bli medlem. Det här måste vi ändra på, säger Kommunals förbundskassör Anders Bergström i ett uttalande.

Förändringsarbetet består, utöver webbenkäten, av flera utredningar, bland annat om avgiftssystemet. Sammantaget ska allt detta leda till ”en ny vision för Kommunal”, något som ett extra förbundsmöte sedan ska fatta beslut om i höst.