Forskarna vid Karolinska institutet har studerat hur DNA-molekylerna påverkas av fysisk träning. Det visade sig att molekylerna förändras kemiskt genom att metylrester som bundits till dem släpper.

Tack vare det fungerar generna bättre och ökar musklernas kapacitet att arbeta.
  – Våra muskler är verkligen formbara. Man säger ju ofta att du är vad du äter. När det gäller muskler skulle man kunna säga att du är vad du gör. Om du inte använder en muskel förlorar du den och den mekanism som vi nu har identifierat visar hur detta går till, säger Juleen Zierath, professor i klinisk integrativ fysiologi, i ett pressmeddelande från Karolinska institutet.

Studien visar också att koffein har samma kemiska effekt på DNA-molekylerna som fysisk aktivitet. Trots det avråder forskarna från att ersätta träningspasset med en kopp kaffe, eftersom motion även har andra positiva effekter på hälsan.
  Resultaten från studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism.