KA har tidigare berättat om att kvinnor som jobbar deltid under många år sedan barnen kommit får sämre pension.  Både den allmänna pensionen och tjänstepensionen krymper för varje år som man jobbar deltid. Nu visar nya siffror från AMF Pension att de kvinnor som arbetar halvtid i tio år sedan de fått barn får 7000 kronor mindre i tjänstepension per år under hela pensionärslivet.
  – Det är mycket pengar det handlar om. Och jag har träffat många kvinnor i mitt jobb som när de närmar sig pension kommer på att de kommer få lite pengar. Många har inte tänkt på att de jobbat deltid i många år och därför får mindre pension, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF.

Det är fortfarande främst kvinnor som arbetar deltid, 35 procent av kvinnorna jämfört med 13 procent av männen. Det finns också stora skillnader bland kvinnorna som hänger samman med vilket jobb de har och var de bor. 39 procent av de LO-anställda kvinnorna jobbar deltid, medan bara 18 procent av det Saco-anställda kvinnorna gör det. AMF har inte analyserat orsakerna till skillnaderna, men Carina Bomberg tror att det kan ha att göra med olika anställningsvillkor.
  – Det finns personer som inte får en heltid fast det faktiskt vill de, och de finns framförallt i kommunsektorn och LO-sektorn. Inom Saco-sektorn finns nog ett större krav på att man jobbar heltid plus att de tjänsterna kanske i grunden är heltid, säger hon.

De regionala skillnaderna är stora, dubbelt så många kvinnor jobbar deltid i Kronoberg och Jönköping jämfört med i Stockholm. Inte heller här har AMF någon säker förklaring till varför det ser ut så.
  – Det kan vara så att i Stockholm krävs det att man jobbar heltid och man känner en ökad press att göra det. Många kvinnor i Stockholm vill nog göra karriär också. Det kan vara så att man uppför sig olika i storstäderna än vad man gör på mindre orter, säger Carina Blomberg.

Som KA tipsat om tidigare går det att arbeta deltid och ändå få en hyfsad pension. Då gäller det att sambon eller maken sätter över pengar, antingen i ett pensionssparande i kvinnans namn eller till exempel genom ett sparkonto som bara kvinnan har rätt till. Det är viktigt att man ser till att pengarna tillkommer kvinnan även om det skulle bli skilsmässa.
  Man kan också dela på deltidsarbetet för att komma till rätta med problemet.
  – Det är ett steg i jämställdheten att också se till att man har någorlunda jämnt pensionssparande. Att båda föräldrarna kan går ned i arbetstid kan vara ett sätt för att öka pensionsjämställdheten, säger Carina Blomberg, AMF.