Partiledaren för Socialdemokraterna må vara ny men den ungdomsfientliga politiken består. Knappt en vecka efter att Stefan Löfven tillträtt gick han ut och förespråkade ökade kostnader för att anställa ungdomar. Ett besked som sedan upprepats i intervju efter intervju.
  Löfvens budskap är ett slag direkt riktat mot ungdomar anställda inom den svenska välfärden.

Alliansens halvering av arbetsgivaravgifterna har sänkt kostnaden för att anställa vårdbiträden, förskolelärare och annan välfärdspersonal. Det är ett av flera exempel på en politik som konkret visar att jobben är viktigast. Det socialdemokratiska förslaget däremot kommer att göra att det dyrare att anställa ungdomar inom den svenska välfärden vilket utmanar arbetslinjen. Analyser från Riksdagens utredningstjänst visar att den direkta kostnaden för kommunerna skulle öka med 2,8 miljarder. Då kommuner och landsting måste ha en budget i balans skulle skenande lönekostnader leda till en väsentligt ökad risk för uppsägningar. Ungefär 3 500 personer inom den svenska välfärden riskerar sina jobb på grund av de socialdemokratiska förslagen.
  Allra värst drabbat skulle Västra Götalandsregionen vara. Kostnaderna skulle öka med 96 miljoner kronor, något som motsvarar ca 250 vårdbiträden. Bland kommunerna skulle Stockholm stad tvingas bära ökade kostnader på 131 miljoner kronor, något som motsvarar omkring 330 förskolelärare. Inget landsting eller kommun går säkert. Till och med hos dem som drabbas lindrigast, exempelvis Jämtlands län, så motsvarar kostnadsökningen lönekostnaden för drygt 10 vårdbiträden.

Moderaternas och alliansens budskap är tydligt. Jobben är viktigast för oss. Det ska alltid löna sig att arbeta och alla jobb behövs. Med fler vägar till jobb för unga kan vi minska utanförskapet och trygga viktiga välfärdssatsningar på skolan och sjukvården. Det är så vi tar hela Sverige framåt. Vi vill därför behålla de nedsatta arbetsgivargifterna för unga under 26 år. Det är ett sätt att sänka trösklarna och underlätta inträde på arbetsmarknaden för unga.
  Mot detta står en socialdemokratisk politik som inte nog med att den riskerar att tvinga ut människor i arbetslöshet, den riskerar också att kraftigt försämra den svenska välfärden. Moderaternas satsningar för att öka tillgänglighet och kvalitet ställs därmed mot en socialdemokratisk risk för uppsägningar inom välfärdsektorerna. Vi väljer jobb och välfärd före höjda arbetsgivaravgifter på anställningar av unga människor.

Henrik von Sydow (M),
ordförande i riksdagens skatteutskott

Charlotte Nordström (M),
kommunalråd i Skara och ordförande i Moderaternas kommunala samrådsgrupp