Maskinförarna på tekniska förvaltningen i Örebro kör dagligen gräsklippare och traktorer på hårt trafikerade vägar. Gräsklipparna är inte tänkta att användas i trafik, och både traktorerna och gräsklipparna är endast utrustade med tvåpunktssäkerhetsbälten.  
  –  Vid en krock viks man framåt och slår i ansiktet, säger Tomas Holmquist, huvudskyddsombud på tekniska förvaltningen i Örebro.

Enligt Tomas Holmquist har det inte inträffat några allvarligare olyckor med gräsklipparna, men det har varit nära flera gånger. Traktorförare som plogat har vid flera tillfällen råkat ut för olyckor. Han har själv sett kolleger som slagits blodiga, och tvingats uppsöka sjukvård.
  – Det händer ofta att förare kör in plogen i hinder som döljs av snön. Kör man i 30 kilometer i timmen skadas man rejält, säger han.

”Vid en krock viks man framåt och slår i ansiktet”, säger huvudskyddsombudet Tomas Holmqvist om traktorerna med tvåpunktssäkerhetsbälten.Vid flera tillfällen har Tomas Holmquist sett kolleger som slagits blodiga. 

Tomas Holmquist har under flera år varit på sina chefer om att trepunktsbälten bör installeras i fordon som körs i trafik, utan resultat. Till slut gjorde Tomas Holmquist en anmälan till Arbetsmiljöverket (AV). Han hänvisade till arbetsmiljölagen, enligt vilken arbetsgivare är skyldiga att ersätta utrustning som kan leda till olycksfall.  AV skriver i sitt beslut att maskinerna är godkända av EU, och de inte kan ställa hårdare krav än EU.

Enligt Lasse Karlsson, avdelningsdirektör på AV i Örebro, kan de inte tvinga någon att byta utrustning i maskiner som är godkända av EU. Det skulle begränsa den fria rörligheten av varor.
  Ingen från AV har inspekterat arbetsplatsen, men de slår fast att det inte finns någon omedelbar fara för förarna. Tomas Holmquist är besviken på AV.
  – Det är förskräckligt att EU:s regler om fri rörlighet står över lagar som skyddar vår säkerhet, säger han.
  Tomas Holmquist överklagade AV:s beslut till förvaltningsrätten i Karlstad som också gav avslag.

Förvaltningsrätten skriver i sitt beslut att inget hindrar kommunen att utrusta fordonen på ett mer säkert sätt än lagen kräver. Bengt Nilsson, gruppchef på tekniska förvaltningen i Örebro, säger att kommunen följer AV:s krav, och att de inte har några planer på att installera trepunktsbälten i förvaltningens maskiner.

  Anser du att förarna är tillräckligt skyddade?
  – Jag har inga synpunkter om det, säger Bengt Nilsson.