Det är ingen munter bild David Jonstad målar upp. Civilisationen är på väg att gå under och ingen kommer undan. Tre grundpelare bär upp den industriella civilisationen: ekonomi, ekologi och energi. Alla tre riskerar att kollapsa. Jonstad varnar för vår strävan att hela tiden bygga upp allt mer komplexa system. Att sluta utarma jordens resurser är enda lösningen. Eller lösning förresten, kollapsen kommer ändå – men kanske blir den då inte lika fasansfull.