SVAR: Man får Kommunals hemförsäkring genom medlemskapet och den omfattar lösöre i hemmet, ägodelar som förvaras utanför hemmet, reseförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, överfallsskydd och krisförsäkring.