Idag växer inkomstgapet mellan kvinnor och män. Varje månad får en kvinna i snitt 4493 kr mindre än en man, en ökning med 779 kr sedan den borgerliga regeringen tillträdde. För mig som kommunalare är detta en av de viktigaste frågorna.

Vänsterpartiet har talat om detta oerhört mycket, men debatten har uteblivit, inga helsidor i tidningar, inga TV-inslag. Få människor hade kännedom om det växande inkomstgapet. Idag är läget ett annat i Umeå. Det nya läget beror på vår aktion där vi synliggjorde frågan genom att ge sju kvinnor just denna inkomstskillnad. Det blev tydligt när dessa kvinnor höll i sina kuvert hur mycket pengar en kvinna i snitt förlorar i Sverige idag på grund av gamla strukturer och en dålig regeringspolitik. Jag har fått mycket positiv respons från kvinnor och även män på att inkomstskillnaderna har börjat diskuteras på arbetsplatserna.    

I KA nr 3 väljer Åsa Eriksson och Tomas Westerström att gå till hårt angrepp, inte mot inkomstgapet utan mot mig med felaktiga påståenden om V:s politik. I lokalmedia har de undertecknat samma artikel med sin partibeteckning, det trotskistiska Arbetarpartiet. Bra att känna till då de reflexmässigt angriper S och V. I grova drag så påstår de att vi går hand i hand med M och motarbetar höjda kvinnolöner.

I själva verket har jag och V legat bakom reformer för att höja kvinnors löner och förbättra kvinnors arbetsvillkor. 2006/07 fick vi igenom låglönesatsningar för kommunanställda som gjorde att en undersköterska efter dessa två år fick upp emot dryga 4000 kr mer per månad. Det viktigaste enligt många kommunalare i Umeå är att få bättre arbetsvillkor inom äldreomsorg. Därför säkerställde vi 79 miljoner i budgeten vilka gör att det för första gången på många år kommer att göras satsningar på bl.a. nattbemanning. Samtidigt avsatte vi 80 miljoner för att unga vuxna ska få arbete som personalförstärkning i bl.a. äldreomsorgen.

Påståendet att vi går i M:s ledband i SKL är felaktigt då V inte ens har någon plats i förhandlingsdelegationen och därmed saknar allt inflytande när lönerna ska förhandlas centralt.

V centralt stödjer Kommunals och de andra kvinnodominerade förbundens krav för att utjämna inkomstskillnaderna både när det gäller lönenivåer men också när det gäller rätten till heltid som är en viktig faktor för att kvinnor ska få upp sina inkomster. V är också det parti som tydligast tagit ställning för jämställdhetspotter och vi har nationellt drivit frågan för särskilda jämställdhetspotter som arbetsgivare på den offentliga sidan.

Tamara Spiric, kommunalare och Kommunalråd i Umeå (V)