SVAR: Av din fråga anar jag att du fått ett förslag om avgångsvederlag och att du inte vet om du ska acceptera det eller inte? Viktigt i sammanhanget är din ekonomi tio år framåt och sedan som pensionär, men trivseln är också viktig.
Det är bara du själv som kan avgöra den mycket svåra frågan. Men tänk så här: ”Vilka realistiska alternativ har jag nu och framöver? Vilka möjligheter har jag att hitta ett nytt jobb och vilka möjligheter har jag att bli kvar och kanske få en omplacering på samma sjukhus?”
Du skulle kanske kunna begära en längre betänketid och då söka jobb på försök för att pröva dina möjligheter på arbetsmarknaden? Ser det ljust ut kanske valet blir  något enklare.
Det händer ibland att arbetsgivaren väljer att ”lösa ut” arbetstagare om problemen tycks alltför svåra att komma till rätta med. Mobbning är mycket svårt att få rätsida på och kan vara omöjligt att bedöma rättvist.
Min erfarenhet är att rättviseaspekten därför (till slut) kan läggas åt sidan och att arbetsgivaren måste ta sitt arbetsmiljöansvar och se till att jobbet flyter och den skadliga situationen upphör. Det sker ibland genom förslag till så kallat utköp och är juridiskt okej om det sker korrekt och i samförstånd. Fackets roll är då att förhandla och se till att medlemmen får så goda avgångsvillkor som möjligt.