SVAR: Som vikarie har du ett start- och ett stoppdatum för anställningen. Möjligheten att få ett fast jobb beror på anställningstidens längd.
Efter 12 månader hos arbets-givaren blir man lasad. Det innebär att den som tackat ja sätts upp på en företrädeslista till nya anställningar hos arbetsgivaren. Listan gäller under nio månader.
Har man jobbat minst 24 månader under de senaste fem åren är arbetsgivaren skyldig att erbjuda en tillsvidareanställning. Lagen säger däremot inte vilken tjänst som ska erbjudas. Jag kan inte se att en eventuell graviditet skulle kunna sätta hinder för att du får en fast tjänst.