Löneklyftan mellan män och kvinnor är inget problem inom Kommunals område. Det är mellan kvinnodominerade och manligt dominerade yrken som skillnaderna förblir ungefär desamma. Sen 1980-talet har de varit  14,3 procent. Uträknat på en hel livstid innebär det att varje kvinna tjänat nästan 2,4 miljoner mindre än en man. Jobbar kvinnan dessutom deltid blir könsgapet ännu större.

Kvinnodominerade yrken värderas lägre än likvärdiga yrken där män är i majoritet. Den systematiska nedvärderingen av yrken som domineras av kvinnor ger stora hål i plånboken, i snitt 4 600 kr varje månad. Det bör ändras skrev 5 fackförbund, däribland Kommunal i ett upprop med 7 punkter för mer rättvisa löner på DN debatt 12/02/10. Några av de viktigaste är att verka för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen, och att införa rätt till heltid i kommuner och landsting. Inget är så bra för familjeinkomsten och kvinnors långsiktiga löneutveckling som ett jämställt föräldraskap, och en självklar rätt till heltidsjobb. I detta bör kvinnor ha männens fulla stöd, både hemma och i arbetslivet, för här är båda vinnare: Ytterst få ”supermän” klarar att vara huvudförsörjare i en ojämställd familj. Att delta på lika villkor i familj och arbetsliv är oerhört effektivt – när två jobbar blir hälsan bättre, bråken färre och det blir fler barn.  Jämställda äktenskap må ha fler förhandlingar i vardagen – men de håller längre.

Allt fler på den svenska arbetsmarknaden har visstidsanställningar – olika former av vikariat och projektanställningar – och en betydande andel av alla visstidsanställda är kvinnor. Det handlar om allt från springvikarier till timmisar, projektanställda och andra. På tio år har de blivit 40 000 fler. År 2010 var antalet visstidsanställda kvinnor 70 000 fler än antalet visstidsanställda män på hela arbetsmarknaden. Osäkra anställningar är en annan kvinnofälla som sänker lönerna.
Otrygga kvinnojobb värderas dessutom lägre än otrygga mansjobb: En undersköterska tjänar 2 600 kr mindre än en verkstadsarbetare, en socialsekreterare 12 000 kr mindre än en IT-konsult.

Likvärdiga jobb ska ha likvärdig värdering, oavsett vilken bransch man jobbar i. Så enkelt är det. 8 mars och alla andra dagar!