Problemet är störst inom LO-leden, men också tjänstemän och akademiker drabbas.
Kommunal stöter på social dumpning framför allt inom grönsaksodlingen.

Lönepress drabbar även Byggnads,
Elektrikerna, Fastighets, Facket för Skogs– Trä och Grafisk bransch, Handels, Hotell- och Restaurang, IF Metall, Målarna och Transport.
Bland TCO-förbunden har facket för Finans och Försäkring, Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet samt Unionen erfarenhet av social dumpning. Detta gäller även SACO-förbunden Sveriges Ingenjörer och Sveriges Universitetslärarförbund.

LO-förbunden möter social dumpning när utländska företag, ofta från Östeuropa, konkurrerar i Sverige med anställda som har lägre löner och sämre villkor än vad som krävs enligt svenska kollektivavtal. Det gäller bland annat försäkringar som är sämre eller helt saknas vid olycksfall.
Svenska arbetsgivare hyr också arbetskraft via utländska bemanningsföretag. Eller så kallas den utländska arbetskraften falskt för egna företagare, då kan svenska arbetsgiv­are slippa sitt ansvar för dem. De inhyrda får sämre betalt och får klara försäkringar och pensionsinbetalningar på egen hand.

Tjänstemän och akademiker har framför allt problem med invandrad arbetskraft utanför EU som anställs av svenska företag eller anlitas via bemanningsföretag. De är billigare än svensk arbetskraft enligt den prislista som gäller i svenska kollektivavtal.

Så drevs de nya reglerna igenom

Miljöpartiet och den borgerliga regeringen har tillsammans drivit igenom att det ska vara lättare för svenska arbetsgivare att köpa arbetskraft från länder utanför EU. (Inom EU råder fri rörlighet.)
Partierna har i riksdagen avskaffat den arbetsmarknadsprövning som tidigare fanns och som i princip enbart tillät arbetskraftsinvandring om det fanns brist på efterfrågad arbetskraft i Sverige.
Sedan 2008 är invandringen mindre reglerad. Det är arbetsgivaren som själv avgör om han behöver köpa arbetskraften utomlands. Men arbetsgivaren måste erbjuda villkor i nivå med svenska kollektivavtal.
Detta missbrukas menar facken. Facken vill därför att den lön och de villkor som arbetsgivaren från början erbjuder ska vara bindande.