Avtalet som ligger till grund för jourersättningen är ett stort misslyckande eller om man så vill kvinnofälla och modernt slaveri. Och om man får lov att kliva upp på sin jour, så får man inte betalt. Ett par kommuner i Sverige har lokala avtal med så kallad reviderad jour, där hela natten räknas som arbetstid och man har lön utan ob för hela natten, detta är betydligt bättre och en självklarhet 2012.

För övrigt är jour arbetstid enligt EU, det finns även domar som styrker detta. Kommunal kan driva frågan i EU-domstol och vinna, varför görs inte det?
Kommunal behöver göra följande till årets avtal:

Förhandla bort J-avtalet.
Kräva sänkt arbetstid för personliga assistenter, till att börja med till 36 timmars arbetsvecka.
Hävda att jour är arbetstid.

Per Häll, personlig assistent, arbetsplatsombud