SVAR: Med uttrycket ”lasad” antar jag att du menar att du automatiskt får en tillsvidareanställning eftersom du arbetat i allmän visstidsanställning hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Alternativt arbetat som vikarie hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.
För att du ska komma upp i sammanlagt två år måste du under en femårsperiod ha arbetat ungefär tre arbetspass per vecka i snitt. Med tanke på att du studerar på heltid råder jag dig att med fackets hjälp kontrollera om arbetsgivarens beräkning av din sammanlagda anställningstid stämmer. Närmar du dig tvåårsgränsen vill jag peka på följande:
Du jobbar extra timmar vid behov. Du får då en ny tidsbegränsad anställning varje gång du arbetar. När du arbetat sammanlagt mer än två år omvandlas din anställning automatiskt till en tillsvidareanställning på de villkor som gäller då omvandlingen sker. Om du vid det tillfället arbetar ett helt arbetspass blir sysselsättningsgraden 100 procent. Men det finns inget hinder för att du kommer överens med arbetsgivaren om en sysselsättningsgrad som motsvarar vad du i snitt brukar arbeta sett över en längre period. Eftersom du studerar på heltid antar jag att det rör sig om en väsentligt lägre sysselsättningsgrad.
Om ni till exempel skulle komma överens om en sysselsättningsgrad om 25 procent är du garanterad att få arbeta minst 25 procent av en heltid. Du skulle också ha möjlighet att arbeta mer. En sådan lösning innebär ingen merkostnad för arbetsgivaren jämfört med när du hade tidsbegränsade anställningar. Det är inte heller svårt att frigöra sig från en tillsvidareanställning. Uppsägningstiden för arbetstagaren är en månad enligt las.