Den 31 maj löper avtalen ut för jordbruksanställda, trädgårdsanställda och anställda i djursjukvården.
Avtalskraven är snarlika dem som ställts på andra områden, bland annat till Sveriges Kommuner och Landsting. Det innebär bland annat krav om:

• Löneökningar med minst 860 konor per månad, eller lägst 3,5 procent.
• Jämställdhetspott på 100 kronor per månad och heltidsanställd.
• En höjning av lägstalönerna med minst 860 kronor.
• En begränsning av möjligheterna till visstidsanställningar
• Överdragskläder och arbetskläder inom trädgård och jordbruk.

Förhandlingarna berör cirka 2 300 medlemmar i jordbrukssektorn, drygt 600 i trädgårdssektorn samt knappt 700 inom djursjukvården
Med Sveriges Veterinärförbund har SLA nyligen slutit ett avtal som ger 2,5 procent på 14 månader samt ett utrymme på 0,5 procent i en löneöversyn. Utslaget på ett år innebär, det att man följer det så kallade märket från industriförhandlingarna, löneökningar på i genomsnitt cirka 2,6 procent.