I november 2011 fick cirka 30 procent av de deltidsarbetslösa ut a-kassersättning, visar färskt statistik från Arbetsförmedlingen. Övriga 70 procent är utan a-kassa.
– Ett skäl kan vara att de både har förbrukat sina deltidsdagar och sina heltidsdagar och nu håller på att kvalificera sig för en ny ersättningsperiod. Men för att vara säker på det skulle man vilja veta om de har några ersättningsdagar kvar, säger Erik Mellander, ställföreträdande chef vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, som håller på med ett forskningsprojekt om deltidsarbetslösa.

Kommunalarbetaren har också särskilt tittat på utvecklingen för Kommunals deltidsarbetslösa, som är medlemmar i a-kassan, genom att jämföra antalet arbetslösa med antalet ersättningstagare. Utvecklingskurvan är densamma. Drygt 40 procent av Kommunals deltidsarbetslösa fick i november 2011 a-kassa, enligt siffrorna. Men det är antagligen en för hög siffra. Arbetsförmedlingens statistik över arbetslösa och siffrorna från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, tas fram på olika sätt. Det gör att en person som är ersättningstagare en viss tidpunkt inte alls säkert räknas som arbetslös vid samma tidpunkt.

I slutet av förra året hade, enligt Kommunals a-kassa cirka 12 000 medlemmar fått besked om att deras stämpeldagar tagit slut.
Av de heltidsarbetslösa var det i november 2011, enligt Arbetsförmedlingens siffror, 36 procent som fick ut ersättning från a-kassa.

Tuffare villkor

Det så kallade arbetsvillkoret skärptes i januari-07 och det krävs minst 80 timmars arbete per månad mot tidigare 70 timmar för att komma med i a-kassan.
Studerandevillkoret togs bort januari-07, därmed är det enda sättet att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning att arbeta.
I april 2008 infördes den så kallade deltidsbegränsningsregeln som innebär att den som jobbar deltid och stämplar upp till heltid kan göra det i maximalt 75 dagar mot tidigare 300 dagar.