Arbetsmiljöverket (AMV) har undersökt 60 sjukhus med akutmottagningar över hela landet. På nio av tio av sjukhusen upptäcktes brister skapade av överbeläggningar. Det presenterar AMV i en ny rapport. Rapporten konstaterar att överbeläggningar har blivit ett normaltillstånd inom sjukvården.

I Stockholms län har alla sjukhus som undersökts haft problem med överbeläggningar. Det gäller Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus och Södertälje sjukhus. Överbeläggningarna har bland annat inneburit att patienter vårdats i lokaler som inte är avsedda för ändamålet. En konsultgrupp som anlitats av Stockholms läns landsting (SLL), beräknar att det behövs 700 nya vårdplatser i staden innan 2017.

Överbeläggningar drabbar inte bara patienterna utan även personalen. AMV beskriver hur de överfulla avdelningarna bidrar till en mycket hög arbetsbelastning, vilket skapar stress för personalen.  

Rasmus Jonlund (FP) som är landstingssekreterare i SLL säger att alliansen i Stockholm håller på att ta fram ett beslutsunderlag för omfattande utbyggnader av sjukhusen i länet. De kommande åren ska antalet vårdplatser öka med 500-700 stycken.
– Att bygga ut sjukhusen är en tidskrävande process. Vi har jobbat med de här frågorna i flera år, och hoppas kunna ta ett beslut i juni, säger han.

Kevin Thompson, Kommunals avdelningsstyrelse i Stockholms län, säger att det är bra att det skapas fler vårdplatser, men att det inte räcker.
– Det behövs inte bara större lokaler utan även mer personal. Alliansen har pressat ner ersättningarna till vården. Som det är nu täcker de inte de faktiska kostnaderna för att bedriva bra vård, säger han.
Kevin Thompson är också kritisk till hur den borgerliga majoriteten i Stockholm skött problemet med överbeläggningar.
– Man känner sig frustrerad över att personalfrågor ofta faller mellan stolarna. Den politiska ledningen för landstinget duckar för de frågorna, säger han.