Gör inte det att det blir en väldigt dyr åtgärd?
– Det finns vissa saker som talar för att det blir ganska dyrt. Men det är inte så enkelt som att säga det därmed är en dyr åtgärd. Det ger stora positiva effekter och att få tillbaka arbetslösa i jobb måste ändå ha hög prioritet, säger en av rapportförfattarna Johan Vikström.

IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har granskat nystartsjobben och kommit fram till att de flesta i den åtgärden fortsätter jobba även efter det att subventionen försvunnit. De arbetslösa lämnar arbetslösheten snabbare än de skulle ha gjort annars, skriver IFAU.

Att så pass stor andel som 63 procent skulle ha fått jobben ändå, är inte så anmärkningsvärt, säger Johan Vikström.
– Det är i ungefär samma storleksordning som i åtgärder som har funnits tidigare.
I oktober 2011 fanns det cirka 46 000 personer i nystartsjobb. I vilka sektorer jobben finns framgår inte av rapporten.

Nystartsjobb

För att få nystartsjobb ska man ha varit arbetslös i minst 12 månader under en period av 15 månader. För ungdomar 20-25 år krävs minst 6 månader utanför arbetsmarknaden
Arbetsgivarna får 62,84 procent av lönekostnaden subventionerad, två arbetsgivaravgifter.
Subventionen pågår i regel lika länge som den arbetslöse varit utan arbete, men i högst fem år. Dubbelt så lång för äldre arbetslösa, över 55 år. För ungdomar i högst ett år.
Kraven på arbetsgivarna är att lönen ligger på samma nivå som kollektivavtal i branschen. När nystartsjobben infördes 2007 krävdes också att övriga anställningsvillkor låg i nivå med kollektivavtal men det kravet togs bort 2009.