1919 förkortades arbetsdagen till dagens åtta timmar. Arbetstiden har sedan dess gradvis förkortats med olika reformer fram tills att det lagstiftades om 40-timmarsvecka med bibehållen lön 1970. Nu är det hög tid att gå vidare.

Tillväxten ökar nästan varje år och teknikutveckling gör att det behövs färre personer för samma produktion. Men ändå arbetar vi som aldrig förr. Ekonomin måste vara ett medel inte ett mål. Ett medel för att människor ska må bättre.

På Vänsterpartiets kongress stärktes kravet om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. En förkortad arbetsdag är ett viktigt krav för att bygga ett rättvist samhälle med människor i fokus:

· Samhällets teknikutveckling kommer fler till del då det resulterar i att vi behöver arbeta mindre.
· Vi delar på jobben, fler kommer in på arbetsmarknaden och färre blir utslitna.
· Kvinnor jobbar i dag i stor utsträckning deltid för att hinna med barn och familj. Med sex timmars arbetsdag skulle kvinnor slippa betala med utebliven lön för sitt arbete i hemmet.
· En kortare arbetsdag skulle innebära att vi prioriterade annat än privatkonsumtion och samtidigt ökade möjligheten till demokratisk delaktighet.
· En förkortad arbetsdag med bibehållen lön innebär en förskjutning av överskotten i företagen från ägarnas vinster till bättre livsvillkor för de som arbetar.

Det är viktigt att denna fråga kommer upp på agendan. Frågan avvisas med att det är ekonomiskt ohållbart. Detta är inte sant. Det finns flera exempel på att det går. Att sjuktalen minskar, att kostnaderna inte ökar och att hälsan förbättras hos de anställda.
I Umeå prövades sex timmars arbetsdag för städpersonal, sjuktalen sjönk med 30 procent. Försök har också gjorts inom den privata sektorn och i andra kommuner. Resultaten ser lite olika ut men gemensamt är att personalens hälsa förbättras och att stressen minskar.

Vänsterpartiet menar att det ökade ekonomiska utrymmet i samhället ska användas till att förbättra det stora flertalets hälsa, inte till skattesänkningar som främst kommer de rika till del. Det är nu hög tid att sänka arbetstidsnormen och ta steg som leder fram till en lag om sextimmars arbetsdag och 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön för alla.
 
Hanna Gedin, (V) kommunalråd Malmö med ansvar för jämställdhet och fritid.
Hanna Thomé, (V) kommunalråd Malmö med ansvar för antidiskriminering.