– Den är tänkt att fungera som en handbok för ombudsmän om vad som gäller när de kommer i kontakt med frågor om ekonomisk brottslighet, migration, bemanningsföretag och entreprenader.

Varför har ni tagit fram den?
– Den ekonomiska brottsligheten och arbetskraftsinvandringen från tredje land har ökat de senaste åren. Regelverken kan vara snåriga, och vi får många samtal från förtroendevalda om de här frågorna.

Hur drabbar fusket arbetare som organiseras av Kommunal?
– Det är värst för bärplockare och lantarbetare. Många inom dessa branscher kommer från länder utanför EU, och utnyttjas av arbetsgivarna. Migrantarbetarna har dålig lön och otrygga arbetsförhållanden. Eftersom fuskande företag betalar så lite till dessa arbetare hålls lönerna nere för dem som jobbar vitt.

Vad kan göras åt fusket?
– Det finns konkreta förslag på kontrollsystem som ska hindra fusket, men det görs lite från politiskt håll. Inom LO har vi försökt lyfta fram att den ekonomiska brottsligheten drabbar såväl arbetstagare som samhället i stort. Seriösa företag får det också svårt att klara sig i konkurrensen med företag som fuskar. Tyvärr har arbetsgivarorganisationerna ofta motarbetat förslag som varit tänkta för att sätta dit fuskarna.