Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister (M).

Ulf Kristersson.

I en artikel i Svenska Dagbladet förklarade Vänsterpartisten Viwi-Anne Johansson på tisdagsmorgonen att den rödgröna oppositionen borde diskutera en misstroendeförklaring. I dagsläget är det dock svårt att se vilket stöd hon har för det både i sitt eget parti och inom oppositionen. Klart är att många röster ur de rödgröna leden är kritiska till att socialförsäkringsminsitern inte följer riksdagsbeslutet om reglerna för sjukförsäkringen.

I somras kom ett initiativ från socialutskottet om att regeln som säger att en sjukskriven persons arbetsförmåga ska prövas efter 180 dagar ska ändras. Initiativet fick stöd av en enig opposition som krävde att reglerna snabbt skulle ändras. Regeringen svarade genom att låta Försäkringskassan utreda frågan. När regeln fortfarande i december inte ändrats krävde oppositionen igen att regeln ska tas bort. Det som har fått frågan att ta fart igen är just att det inte händer något. Så sent som i förra veckan sa Ulf Kristersson till TT att:
– Det inte är ansvarsfullt att med berått mod gå tillbaka till ett gammalt begrepp som vi vet hade samma problem som dagens.

En misstroendeförklaring kan avsätta ett statsråd eller hela regeringen. För att det ska bli så måste först en tiondel av riksdagens ledamöter begära omröstning i riksdagen på grund av misstroende. I omröstningen måste de sedan få stöd av minst 175 av de 349 riksdagsledamöterna, majoriteten i riksdagen.