Förbundet har bjudit in arbetsgivarna för att diskutera vilka lösningar som krävs för att minska hot och våld mot bussförare. Som Kommunalarbetaren har visat är det en chockökning av våldet under senare tid. Det kan handla om hot, spottloskor, slag och sparkar.
– Så kan vi inte ha det. Förarna måste ha säkra arbetsplatser och inte behöva riskera att få på skallen för att någon passagerare inte vill göra rätt för sig, säger Kommunals ombudsman Peter Larsson.

Han lanserar förbundets förslag på hur hotbilden kan minska.
– Bråken uppstår oftast när föraren vill kontrollera färdbevis. Om någon kliver ombord på bussen och inte har ett fungerande kort eller vill visa sin biljett, då så ska föraren bara kunna trycka på den larmknapp som finns i bussen. Kontrollanterna kan då rycka ut till bussens nästa hållplats, säger Peter Larsson.

På två av de värst utsatta linjerna i Stockholm införde skyddsombud tidigare i år skyddstopp. De skyddstoppen hävdes av Arbetsmiljöverket. Kommunal överklagar nu Arbetsmiljöverkets beslut. Det kommer att ta tid innan överklagandet har prövats.
– Vi måste få en snabb lösning på problemet, som gäller över hela Sverige. Förhoppningsvis kan vi få ett möte med arbetsgivarna inom två veckor. Vårt mål är att alla förare ska kunna känna att de kommer hem välbehållna efter arbetsdagens slut, säger Peter Larsson.