Efter tre inlägg från Tore Lundström, ”statistiker och egen företagare”, där han upprepar sin tes att företag inte platsar i välfärden, måste jag erkänna att jag inte svarar i förhoppningen att omvända Tore Lundström. Jag skriver till alla de Kommunalarbetarens läsare som är oroliga för, nyfikna på eller rent av gillar alternativ inom den offentliga sektorn. Jag vet ju att många av läsarna redan arbetar i eller funderar på ett jobb i ett privat vårdföretag.

Den som kallar sig statistiker måste också tolka statistiken på ett seriöst sätt. Tore Lundström hänvisar till Riksrevisionens granskning av statens styrning av kvaliteten i privat äldreomsorg från 2008, och menar att den stärker hans tes att konkurrensen inte stärker kvaliteten. Men redan av det citat han återger framgår ju att kritiken gällde statens och kommunernas dåliga kravställande och kontroll. Det säger ju inget om vare sig den verkliga kvaliteten i privat verksamhet eller om kontrollen av kvaliteten i den kommunala verksamheten.

Detta är ett problem Vårdföretagarna i många år lyft fram. Vi vill ha en nationell, oberoende kvalitetsgranskning av både kommunal och privat driven vård och omsorg som redovisas öppet och tydligt för patienter, brukare, anhöriga, politiker, anställda och allmänheten. Både den som ska välja och vi alla som finansierar vården och omsorgen ska ha tydliga besked.

Tore Lundström tycker sig också hitta stöd för sin tes i SNS antologi ”Konkurrensens Konsekvenser”. Men det forskarna i antologin konstaterade var att det behövs mer forskning för att se hur effektivitet och kvalitet påverkas av konkurrens – inte att förbättringarna uteblivit. (På en punkt såg dock forskarna en ökad kvalitet – människor som själva fått välja till exempel vårdcentral eller hemtjänst är nöjdare, och de nöjdaste är de som valt en privat utförare – se till exempel den Nationella patientenkäten från 2011).

Slutligen räknar Tore Lundström upp ett antal tidningsrubriker om Carema Care som han menar stärker tesen. Ska man skratta eller gråta? Gråta, kanske. Innan jag öppnade wordprogrammet för att skriva detta läste jag om ett tragiskt fall i Skåne där den kommunala hemtjänsten missat att en brukare legat död i flera veckor. Det får mig inte att dra slutsatsen att kommunerna är olämpliga att bedriva hemtjänst. Tänk om vi kunde erkänna att problemen i äldreomsorgen är gemensamma för alla aktörer – och att vi har ett gemensamt ansvar att lösa dem?
För min del är nu debatten med Tore Lundström avslutad. Men debatten om hur vi kan säkra och höja kvaliteten i äldreomsorgen kommer Vårdföretagarna att fortsätta att driva, lita på det.

Håkan Tenelius,
näringspolitisk chef i Vårdföretagarna