…och livet är väl en del av döden
och döden är väl en del av livet
och däremellan kan man ju alltid
sitta på glömskans blå veranda
och lyssna till stjärnornas sång kring
vad som egentligen är mörker
och vad som egentligen är ljus…