Utställningen visas nu i Härnösand och går sedan vidare till andra bibliotek i landet. Syftet är att berätta för andra hur läs- och skrivprojektet på Livstycket i Tensta gick till, vilket KA skildrat i ett reportage.
– Vi uppmuntrar biblioteken att bjuda in politiker till utställningen så att rätten att läsa och skriva kommer upp på dagordningen. Vi jobbar alltid mot politiker, det är de som har ansvaret för det här, säger Birgitta Notlöf, verksamhetschef och grundare av Livstycket, som ska hålla föredrag vid varje invigning.
– Det var så intressant nu när jag var i Härnösand, att då träffar man fler kvinnor som har försökt lära sig läsa men inte lyckats.

De tusen exemplar som fanns av boken ”Vi dricker te och lär oss e”, en läsebok gjord av de forna analfabeterna på Livstycket, har sålt slut. 14 av de 16 deltagarna har ”knäckt koden” för att lära sig läsa. De förstår hur ljuden hänger ihop med bokstäverna, och jobbar nu vidare med det mer avancerade, sje-ljud till exempel.
Dessutom fortsätter analfabetprojektet, vilket var osäkert tidigare på grund av ekonomin.
– Vi har tagit in åtta nya kvinnor. De kan inte lika många ord som de tidigare för de har inte gått lika länge på Livstycket. Där ser vi hur det vardagliga har stor betydelse för att lära sig läsa, att man har ett ordförråd.

Den 19 april startar även en utställning på Stadsmuseet i Stockholm. Där ska deltagarnas broderier med Stockholmsmotiv visas, samt berättelser om Livstycket och deltagarna där. Det hela börjar med en modevisning som heter ”Det hänger på håret”.
– Det finns så mycket fördomar om tyget som man har på huvudet, men det var inte så länge sedan man hade huvudbonad i Sverige. Jag vill provocera lite för att få igång diskussionen om huvudbonader. Det gör väl inget att man har en sjal på huvudet?

På dessa platser visas utställningen

1. Härnösand bibliotek 8/2-24/2
2. Bergsjöns bibliotek i Göteborg 29/2-23/3
3. Ludvika bibliotek 28/3-26/4
4. Ronneby bibliotek 2/5-1/6
6. Rinkeby bibliotek 4-28/9
7. Tensta bibliotek 2-26/10
8. Alviks bibliotek 1-30/11

Detta är Livstycket

Livstycket är ett design- och kunskapscentrum i Stockholmsförorten Tensta.
Förutom svenska undervisas kvinnorna i matte, samhällskunskap och data.
Livstyckets mål är att hjälpa invandrarkvinnor att ta sig ur sin isolering, lära sig svenska och komma ut på arbetsmarknaden.
Verksamheten finansieras av bidrag, främst från Stockholms stad, men också privatpersoner.
Boken Vi dricker te och lär oss e kom ut i höstas på LL-förlaget.