Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på medicinkliniken på Blekingesjukhuset i maj 2011, efter att ett skyddsombud anmält den dåliga arbetsmiljön. De upptäckte att det höga arbetstempot gjorde att personalen ofta inte kunde ta rast. Arbetsmiljöverket skickade en anmälan till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, där en åklagare nu beslutat att sjukhuset ska böta 50 000 kronor.  

Tommy Ljusdal, som är huvudskyddsombud på Kommunals hälso- och sjukvårdssektion i Karlskrona säger att arbetsmiljön på kliniken har varit dålig i flera år. Men han anser inte att situationen blivit bra efter Arbetsmiljöverkets inspektioner.
– Personalen säger att det händer att de fortfarande inte hinner ta rast, säger han.
  Tommy Ljusdal hoppas att skadeståndet ska leda till att Blekinge sjukhus gör konkreta förändringar, för att förbättra arbetsmiljön.

Blekingesjukhuset skriver i ett pressmeddelande att det är beklagligt att personal inte haft möjlighet att ta ut raster. Hans S Åkesson, som är verksamhetschef för medicinkliniken, säger att de nu fokuserar på att fördela arbetet på ett bättre sätt.
– Vi har särskilt arbetat för att förstärka bemanningen på kvällspassen, säger Hans S Åkesson.