– Jag har i princip inget emot en trygghetsinspektion. Tyvärr tror jag att det här kan vara ett sätt för moderaterna att slippa ta itu med de grundläggande problemen inom äldrevården. Mycket av vanvården orsakas av personalbrist. För att komma till rätta med det krävs mer resurser.

Du kritiserar moderaterna i Stockholm för att inte uppmuntra meddelarfriheten, varför?
 – De sa nej till mitt förslag om att införa en policy för att säkra att anställda inte drabbas av repressalier om de anmäler missförhållanden. De har också vägrat att utbilda personalen om meddelarfrihet.

Hur tycker du att vanvård ska förhindras?
– För det första måste det anställas tillräckligt med personal. Det är också viktigt att meddelarfriheten uppmuntras. Politiker och chefer måste gå ut och göra det fullständigt klart att personal som anmäler vanvård gör rätt.

Har du fått några reaktioner på din debattartikel?
– Jag har fått många positiva reaktioner från personalen och facket. Jag har även fått en del upprörda mejl, där folk kallar mig kommunist och vänstersosse.

Fotnot, Ann-Margarethe Livh kritiserade inrättandet av trygghetsinspektionen i en debattartikel i Svenska Dagbladet.