Jämfört med den senaste ekonomiska bedömningen SKL presenterade i december, skruvas siffrorna ner ytterligare. Då trodde SKL på en tillväxt 2012 på 1,2 procent. Nu säger man 1 procent.

Och för kommunerna ser det mörkare ut i år än vad SKL trodde för ett par månader sen. Resultatet för kommuner och landsting sammantaget blir ungefär 300 miljoner kronor svagare, än vad som sades i den senaste prognosen. Orsaken är minskade skatteintäkter.

Det är 2013 som Kinnwall ser vändningen i ekonomin framför sig, med en BNP-tillväxt på 2,5 procent och en stabilare situation på arbetsmarknaden. Då kommer också skatteintäkterna öka ännu mer än vad SKL spådde i december, enligt pressmeddelandet.