Elva bussförare företrädda av Kommunal vann en tvist i arbetsdomstolen mot bussbolaget Traveller buss AB. Busschaufförerna får 20 000 kronor var i skadestånd. De får också mellan 8 000 och 41 000 kronor i uteblivna storstadstillägg efter juli 2009.

Storstadstillägg får bussförare eftersom det är påfrestande att köra i storstadsmiljö. Enligt kollektivavtalet har alla chaufförer som kör linjetrafik på sträckor som Storstockholms Lokaltrafik (SL) ansvarar för, rätt till tillägget. Men bussbolaget betalade ändå inte ut tillägget till dessa förare.

Busslinjerna som chaufförerna trafikerade var specialanpassade för äldre och personer med funktionsnedsättningar, så kallade service- och flexlinjer. Traveller buss AB hävdade att avtalet inte gällde eftersom de upphandlat kontraktet med landstinget, som saknar avtal om storstadstillägg. Landstinget hade ansvar för servicetrafiken innan SL tog över. Det var under den perioden kontraktet med Traveller buss skrevs. Arbetsdomstolen höll inte med bussbolaget, utan gick på Kommunals linje. De anser att busschaufförerna har rätt till tillägg enligt kollektivavtalet, eftersom det är SL som nu ansvarar för servicetrafiken.    
Även Kommunal fick skadestånd, 50 000. Peter Boström anser att avtalet för linjetrafiken bör omformuleras så att det blir tydligare, för att undvika liknande konflikter i framtiden.
–  Enkla system är svåra att fuska med, säger han.