Under en rökdykarövning i Göteborg i november förra året drack en brandman av misstag ur en flaska som innehöll 25 procent ammoniak. Det var en omärkt vattenflaska. Efter att han druckit slet mannen av sig rökdykarutrustningen, sluddrade och föll ihop på golvet. Ambulans förde mannen till Sahlgrenska sjukhuset där det konstaterades att han fått frätskador på strupen och magsäcken.

Enligt Per Hassling, personalspecialist på räddningstjänsten i Göteborg har brandmannen lämnat sjukhuset men, är fortfarande sjukskriven.
– Han mår efter omständigheterna bra, säger Per Hassling.

Arbetsmiljöverket inspekterade
Färjenäs övningsanläggning, där olyckan skedde, och reagerade på att det stod en ammoniakdunk i övningslokalen. De kräver nu att räddningstjänsten ska märka behållare med farliga kemikalier, att kemikalierna förvaras i säkra utrymmen och att räddningstjänsten upprättar rutiner för kemikaliehantering och utbildning av personalen. Enligt Inger Högstedt, utredare på arbetsmiljöverket,  är liknande händelser är extremt ovanliga.
– Jag har aldrig hört talas om något liknande, säger hon.

Morgan Johansson, personalspecialist på räddningstjänsten i Göteborg säger att de arbetar för att uppfylla Arbetsmiljöverkets kravlista. De har inlett en inventering av räddningstjänsten i Storgöteborgs alla kemikalier. De ska också utbilda chefer i säker kemikaliehantering. Morgan Johansson tror att den omärkta ammoniakflaskan var ett undantagsfall.
– Jag har ingen anledning att misstänkta att det funnits andra omärkta kemikaliebehållare på våra arbetsplatser, säger han.
Händelsen har polisanmälts, och en polisutredning pågår.