SVAR: Studieledighetslagen ger dig rätt till studieledigt om du varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex månader eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Meddela så snart som möjligt din arbetsgivare att du vill ha ledigt. I ansökan anger du vad du tänker studera, om du vill göra det på halvtid och arbeta halvtid eller om du vill begränsa studieledigheten till terminstid och jobba på loven. Studierna behöver inte ha någon anknytning till ditt arbete och du väljer helt själv vad du vill studera. Men självstudier godkänns inte eftersom du behöver kunna visa upp en studieplan, ett antagningsbevis eller dylikt. En arbetsgivare har inte rätt att vägra studieledighet.
Däremot kan arbetsgivaren skjuta på ledigheten. Om det blir aktuellt måste arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om uppskovet och skälen för detta och likaså underrätta arbetstagarens fackliga organisation.  Facket har rätt att inom en vecka efter en sådan underrättelse påkalla överläggning med arbetsgivaren om uppskovet.
Du kan när som helst bryta studieledigheten och återgå i tjänst med fjorton dagars varsel, eller om ledigheten varat längre än ett år, med en månads varsel. Du har då rätt att få likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som om du inte varit ledig.