SVAR: Svampen Ceroseptorio ligustrina angriper liguster så att bladen får små runda gråbruna fläckar med purpurfärgad kant. På hösten hittar man ett tätt brunaktigt ludd på bladens undersidor. Här sitter sporerna, som med vindens hjälp sprider smittan vidare. Det finns inget effektivt motmedel, men man ska ta bort och bränna så mycket av de angripna bladen som möjligt. Är angreppen stora, prova med att klippa tillbaka häcken hårt och låt den starta om på nytt. Samla också upp och bränn allt angripet material. Om fler svampangripna ligusterhäckar finns i närheten måste de behandlas på samma sätt om man ska ha chans till lyckat resultat.