SVAR: Ja, troligen blir du avstängd i 45 ersättningsdagar, men vi gör alltid en individuell prövning om det finns särskilda skäl att slippa avstängningen. När du ansöker om ersättning bör du så detaljerat som möjligt beskriva din situation och motivera varför du bör slippa avstängning. En sak som skulle kunna vägas in är till exempel om ni har små barn. Utrymmet för vad som utgör särskilda skäl är dock väldigt snävt, så mest sannolikt är att du kommer att bli avstängd.