SVAR: Om din ledighet inte är semesterlönegrundande påverkar det ditt antal semesterdagar. Kontakta  sektionen som hjälper dig räkna ut hur många semesterdagar du har rätt till.