SVAR: Jag tolkar din fråga som att du inte längre kommer att få något arbete alls av din arbetsgivare, det vill säga att du blir uppsagd. I så fall kan du högst stämpla upp till den genomsnittliga tid du har jobbat under de senaste 12 månaderna. Om du arbetat 75 procent i mer än ett år kan du då alltså stämpla upp till högst 75 procent.  En del socialförsäkringsförmåner kan också i vissa fall få räknas som arbetad tid.