– Vi ser det som något alla vinner på, säger kommunpolitikern Hans Forsberg (C).

I början av veckan presenterade Sollentunas kommunalråd Lennart Gabrielsson (FP) en idé: erbjud ungdomar anställning för att ge dem ett första jobb. Att de skulle få en lön på drygt 12 000 kronor i månaden innan skatt gjorde att Kommunal sågade hela idén. I Sundsvalls kommun har man också en idé om att erbjuda ungdomar och andra svaga grupper jobb. Men här är det inte ett problem att ge lön efter kollektivavtal.

– Vi vill betala minst 12 000 efter skatt beroende på vad det är för jobb. Annars blir det ingen skillnad mot att har försörjningsstöd som är på 7000-8000 kronor i månaden och är skattefritt, säger Hans Forsberg (C) som är ordförande för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration i Sundsvalls kommun.

Han hade ett möte med Kommunals avdelning i Sundsvall i tisdags och de är positiva till idén. Tanken är att inte bara ungdomar ska få arbete, utan också andra som ligger i riskzonen för att behöva ansöka om socialbidrag. Det kan handla om missbrukare, människor med låg utbildning eller nyanlända invandrare. Tanken är att de ska få arbeten som delvis betalas av arbetsförmedlingen som instegsjobb eller nystartsjobb.
– Det ska vara frivilligt. Men alla vinner på det. Vi går in och betalar en grundlön och sen betalar Arbetsförmedlingen resten. Den som anställs får ett jobb och får mer i lön än de skulle fått i bidrag. Vi får dessutom lägre kostnader än vi skulle haft om de fick försörjningsstöd, säger Hans Forsberg.

Men vad får Arbetsförmedlingen ut av det?

– Jag har pratat med chefen för Arbetsförmedlingen i Sundsvall. De har haft pengar för olika arbetsmarknadsåtgärder som aldrig blivit använda och som skickats tillbaka till staten varje år. De vill använda dem. När vi går in med grundlönen kan de det.
Ett villkor för att ta del av jobben är att man går med i a-kassan.  Efter ett års arbete är man sedan berättigad till ersättning därifrån. Under 2011 hade Sundsvall precis som många andra kommuner en stor ökning av utbetalningarna av försörjningsstöd. Det här är ett sätt att få ned den.

– Det här är förebyggande arbete helt enkelt. Det är bra för oss att få ned kostnaden samtidigt som det är bättre för människor mår bättre av att få a-kassa istället för försörjningsstöd.
I Sundsvall räknar man nu med att drygt 600 personer ska kunna få jobb på det här sättet.

Benita Westin är ombudsman på Kommunals förbundskontor och ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Hon känner igen upplägget från andra kommuner i Sverige.
– Ungefär den här typen av modeller prövas just nu under olika namn i bland annat Göteborg och Södertälje. Det är ett sätt för kommunerna att komma undan socialbidraget, säger hon.
 Hon påpekar att Kommunal alltid är med och förhandlar lönesättningen och vilka jobb som åtgärderna kan utföras i de här fallen. I Södertälje och Göteborg har man varit positiva.
–  Men så låga löner som  i Sollentuna det går Kommunal aldrig med på.