– Det är bara unga barnfamiljer som flyttar till Väskinde. Vi klarar oss inte utan dagbarnvårdare för vi har inte plats för fler barn i förskolan, säger barnskötaren Lena Johansson.

Förr hade Gotland väldigt många dagbarnvårdare, men successivt har politikerna gjort sig av med dem. Förskolan passar bättre ihop med läroplanen, med högskoleutbildad personal, säger Brittis Benzler (V), ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland.
Idag finns tre dagbarnvårdare i Väskinde utanför Visby. I Visby finns inga.

När Inga-Lill Pettersson går i pension efter sommaren blir endast två kvar. En av dem är Susanne Barman. Hon känner sig frustrerad över att de inte får tydliga besked. I många år har de vetat att de kan försvinna när som helst. Inför Inga-Lills pension sades det att de som blir kvar skulle jobba i förskolan istället, och ta med barnen dit. Men senaste budet är att de får fortsätta som dagmammor i ett år, eftersom förskolan inte rymmer fler.
– Det är jättejobbigt att inte veta vad som händer. Först sa de att vi ska upp på förskolan och jobba, så man har fått bearbeta det, och sedan ändras det igen, säger Susanne Barman.

De vet heller inte vart barnen ska ta vägen när någon av dem är ledig.
– Vi kan inte ta varandras barn då, man kan inte ha hand om tolv barn själv.
Barnskötaren Lena Johansson, tidigare dagbarnvårdare hon också, jobbar på Lundens förskola i Väskinde Bro. Idag har förskolan 88 barn. Till hösten byggs en avdelning till och det blir plats för 108 barn.
Men det räcker inte, säger Lena. Många barn står redan i kö, och en del får gå i förskola i Visby som en tillfällig lösning.

Susanne och Inga-Lill tycker det känns tråkigt att politikerna inte vill ha dagbarnvårdare. Flera föräldrar har ringt till Inga-Lill och frågat om deras barn får gå hos henne, men hon måste svara att det är fullt. Och det är viktigt med dagbarnvårdare som alternativ till förskola för dem som önskar mindre barngrupper, tycker de.

Kan du inte vara egenföretagande dagbarnvårdare istället?
– Jag har varit i kontakt med några i Bromma som gör det. Men det är nog lättare eftersom det är större där, här är så litet, man är rädd att inte få tillräckligt många barn för att det ska gå ihop, säger Susanne Barman.
Förskolechefen i Väskinde, Jan Östre, förstår dagbarnvårdarnas frustration. Idag kan han dock inte ge svar på vad som händer med dem om ett år.
– De är väldigt duktiga och väldigt omtyckta, men de flesta föräldrar vill ha förskola i första hand, säger Jan Östre.
Att en del föräldrar önskat dagbarnvårdare nu beror på att det är kö till förskolan, säger han, annars har det inte funnits någon efterfrågan.

Är inte dagbarnvårdaren ett bra alternativ för dem som vill ha mindre grupper för sina barn?
– Jo, det är bra, men samtidigt, hurdan stimulans och utveckling får barnen om de inte får vara tillsammans med andra i samma ålder, då är förskolan bättre.
Att anställa fler dagbarnvårdare är inget alternativ. Förvaltningen har beslutat att de barnskötare som går i pension ska ersättas av förskollärare, likaså om nya tjänster uppstår.