– Jag är både ledsen och besviken. Vi har inte fått vad vi betalat för, säger Anna Mannfalk (M), ordförande i omsorgsnämnden i Vellinge.
Enligt Anna Mannfalk är Vellinge kommun extra noga när avtalen skrivs med privata utförare. Det finns både krav på minimibemanning och kontinuitet i personalgruppen. Man anser att det framförallt är viktigt att inte för många i personalen byts ut på demensavdelningen.

När kommunen i somras fick indikationer på att allt inte stod rätt till med bemanningen på Carema Cares boende valde man därför att ge företaget en erinran.
– Vi gjorde en åtgärdsplan för det fanns också andra brister, till exempel hade man inte rapporterat avvikelser. Vi följde det vecka för vecka och gjorde oannonserade besök, men fann inga nya brister, säger Anna Mannfalk.

Men i november fick kommunen en anmälan om att det fortfarande fanns problem. En extern utredning har nu gjorts av bemanningen, och rapporten som kom i förra veckan visar på stora brister. Bland annat har det på en avdelning saknats personal varje dag i fem månader. Det har också varit stor omsättning på personal, med timavlönade och vikarier som arbetar få dagar per månad. Inte ens på demensavdelningen uppfylldes kraven på bemanning.
– Det är inte så att det saknas personal varje timme varje dag men finns helt klart brister. De har inte levt upp till avtalet, säger Anna Mannfalk.

Carema Care å sin sida hävdar att utredningen kom som en överraskning. Bristerna är åtgärdade och kommunen har inte sänt signaler om missnöje i de kontakter man haft med Carema, enligt informationschefen Susanne Bodin.
– Man pratar om en tidsperiod som ligger sex månader bakåt i tiden. Vi satte en åtgärdsplan i verket i september och sen dess har vi inte haft ett enda klagomål, säger hon.

Det står att ni systematiskt underbemannat, hur förklarar du det?
– Enligt vårt sätt att titta på det har vi inte bemannat fel. Det är fundamentalt att vi följer avtalet. Det som varit problematiskt är att det varit dålig arbetsmiljö för våra medarbetare i ett fuktskadat hus. Många har blivit sjuka och under perioder har det varit svårt att hitta ersättare, säger Susanne Bodin.

Det har funnits problem med arbetsmiljön i huset, men Anna Mannfalk säger att det inte räcker som förklaring.
– Det är klart man funderar på att det här inte kan bero på enstaka sjukdomar. Detta verkar nästan orimligt, säger hon.
I slutet av den här veckan ska Carema Care presentera sina förklaringar för Vellinge kommun. Därefter kommer kommunen ta ställning till om avtalet som går ut 2014 ska hävas i förtid.
– Vi ser oerhört allvarligt på detta och det är klart att vi inte vill skicka signalen att i Vellinge tycker vi att det är okej att man bryter mot våra avtal, säger Anna Mannfalk (M), ordförande i omsorgsnämnden i Vellinge.

Ur rapporten om Månstorps ängar

De saknades personal varje dag under perioden, speciellt morgon och kväll.
Man kan se ett system i underbemanningen. Ett helt arbetspass 08.00-12.00 var obemannat närmare 90 procent av tiden.
Bara var fjärde dag levde bemanningen på demensavdelningen upp till kraven i avtalet.
Timavlönade och vikarier användes i stor omfattning. Av 67 vikarier på en avdelning arbetade 47 mindre än fem tillfällen per månad.
Källa: Serkon i Vellinge AB som utrett bemanningen mellan maj och september 2011.