– Vi har en del avtal med KFS där de har en annan konstruktion. Och det ser olika ut i olika avtal, säger Kommunals ombudsman Tord Almlöf.

Kommun- och landstingsanställda har enligt avtalet rätt till 31 semesterdagar när man fyllt 40 och vid 50 blir det 32 dagar. Nu yrkar Kommunal på samma lösning i samtliga de elva avtal man har med KFS.

I övrigt är avtalskraven i princip identiska med dem som förbundet har överlämnat till Sveriges Kommuner och Landsting. Det innebär krav om löneökningar på minst 860 kronor eller lägst 3,5 procent. De lägsta lönerna ska höjas lika mycket. Liksom på SKL-området vill man också begränsa möjligheterna till visstidsanställning.

Nuvarande avtal går ut den 31 mars i år och de kommande förhandlingarna berör cirka 12 000 anställda i kommunala bolag och en del privata företag.

 

Avtal med KFS

Kommunal och KFS har avtal som gäller anställda inom dessa elva branscher:
• Anläggning
• Energi
• Fastighet och Näringsliv
• Konsult och Service
• Läns- och regionmuséer
• Parkering
• Renhållning
• Turism och Fritid
• Utbildning
• VA
• Vård och omsorg.