Jag önskar att trådar av kärlekens ord
förgyllde vår himmel i guldgult och rött
varv efter varv runt denna sargade jord
som vår fader en gång sägs ha fött.

Jag önskar att hjärtan förstod ett språk
som fallit i glömska för rikedom och svek
och att blodet som flödar utmed våra stråk
vore färger i barnens oskuldsfulla lek.

Jag önskar att den jag älskar kunde förstå
att himmelen skimrar i guldgult och rött
och att en ensam vandrare ej kan förmå
att ändra vad vår herre en gång har fött.