Håller det demokratiska samhället
på att falla isär
för att vi överlåter
vår egen kraft till någon annan
——
Vad är en god människa?
——
En tanke måste omfamna oss
Jag är du vi tillsammans
Barnet och döden skall vara
vår vägvisare
——
Använd din ögon för att se
inte titta bort
var går gränsen mellan dig o mig
och samhället vi delar
——
Vår delaktighet RÖSTA ALLTID
det finns bara en Frihet och det är
YTTRANDEFRIHETEN
Lyssna in de ord som skall sägas
men inte hörs………..