– Jag har undersökt vilken uppfattning en grupp människor med olika yrken har om vad som är viktigt för att uppnå balans i livet.

Vad ansåg personerna i undersökningen att balans i livet är?
– Det var olika mellan olika personer, men vissa saker var återkommande. Att ha goda relationer sågs som viktigt. Det var också viktigt att det finns en variation av aktiviteter både på och utanför jobbet. Till exempel att det finns balans mellan saker som man måste göra och saker man tycker är roligt.

Hur uppnås balans i livet?
– Jag har inget recept på hur det uppnås, det är individuellt. Jag tror det är viktigt att man inte bara arbetar, utan ser till att göra roliga saker också. Sedan tror jag att man ska undvika att planera in för mycket aktiviteter under dagen, det måste finnas tid för vila.

*Avhandlingen heter Conceptualizing life balance from an empirical and occupational therapy perspective.