Årtionden av spegelglas
spricker i sina ramar
Vi måste få till ett synsätt
som finner harmoni
mellan individ o kollektiv
och vårt historiska folkhem
Det är dags att släppa
den stora självgodheten
Nakenheten lyser rakt ut i verkligheten
det är dags att se på oss själva
Vilka grundvärderingar
skall vi bära inom oss
Framtiden börjar när navelsträngen klipps
du ser barnet i dig själv
att du då är en del av en
större förändlig värld……..