Svaghet är ett ord
vi andas ibland
den lina spänd mellan vår känsla
och medvetande
Det är den balans
som gör oss till mänskliga byggstenar
Rösten du hör är din barndom
——
Mina känslor vilar i ett eget landskap
ett spindelnät av färger från det
liv jag lever……..