– Vi har sett att det är färre som anmäler, men vi tror inte att arbetsmiljön i landet har blivit bättre. Vi misstänker att många som skadar sig och skulle kunna få ersättning inte anmäler. För några år sedan hade vi kanske 700 arbetsskador varje år som vi drev. Förra året var det bara mellan 200 och 300 stycken.

Man anmäler arbetsskador till Försäkringskassan, men hur får man er hjälp om de ger avslag?
– Man vänder sig till sitt fackförbund. När det är lättare fall ska de kunna hjälpa till själva, men vid mer komplicerade ärenden vänder de sig till oss. Då är det fackförbundet som står för rättegångskostnaderna.

Är det svårt att få rättshjälp?
– Vi misstänker att en del förbund ligger lågt eftersom de inte kan få tillbaka rättegångskostnaderna, men Kommunal är en av de som är mest generösa med att bevilja rättshjälp. De kan bland annat bevilja rättshjälp för sjukförsäkringsfrågor, det gör inte alla förbund.